ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Všeobecné podmienky ochrany súkromia

Úvod O spoločnostiVšeobecné podmienky ochrany súkromia

Všeobecné podmienky ochrany súkromia - GDPR

 

Prevádzkovateľ tejto web stránky www.dmrsolutions.eu je spoločnosť:

 

DMR Solutions s.r.o.
Tramínová 1617/31

 

040 18 Košice

 

Slovenská republika

 

IČO:  50 797 361
DIČ:  2120479339
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č. 41110/V

 

Prosíme Vás, aby ste si pozorne si prečítajte nasledujúce Podmienky ochrany súkromia, aby ste sa oboznámili so spôsobom, rozsahom a ďalšími informáciami o spracúvaní osobných údajov, najmä ako budú Vaše osobné údaje zhromažďované a používané, ako aj o vašich právach ako dotknutej osoby. Z dôvodu že tieto podmienky sa môžu meniť, odporúčame Vám, aby ste ich pravidelne sledovali.

 

DMR Solutions s. r. o. sa zaväzuje udržať v tajnosti osobné údaje a zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré ste nám zverili.  Informácie, ktoré nám poskytnete, nebudú zverejnené ani použité na komerčné účely bez legitímneho zákonného dôvodu, ako s vaším výslovným a predchádzajúcim súhlasom.

 

DMR Solutions s. r. o. vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov na stránkach, ktoré sa môžu vyskytnúť vo forme akéhokoľvek prepojenia na www.dmrsolutions.eu.

 

Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Osobnými údajmi sa na účely týchto podmienok rozumejú v zmysle § 2 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „... údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.“

 

DMR Solutions s. r. o. môže spracúvať Vami poskytnuté osobné údaje, získané či už priamym kontaktom, na základe právneho úkonu (napr. dohody), emailom, poštou alebo iným spôsobom komunikácie alebo získané prostredníctvom web stránky www.dmrsolutions.eu.

 

DMR Solutions s. r. o. nie je považovaný za prevádzkovateľa, ak získa osobné údaje náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia účelov a prostriedkov spracúvania, pričom v takom prípade sa naňho GDPR nevzťahuje. Môže ísť o situácie, kedy sú jej poskytnuté osobné údaje omylom, nedopatrením, špekulatívnym spôsobom alebo sú jej poskytnuté také osobné údaje, o ktoré nežiadala a  nemá záujem tieto osobné údaje ďalej spracúvať na žiadne účely. Uchovanie týchto údajov napr. z dôvodu ich vrátenia oprávnenej osobe alebo ich vymazania v primeranej lehote nepredstavuje spracúvanie osobných údajov spadajúce pod pôsobnosť GDPR.

 

Týmto však nie je vylúčené, že DMR Solutions s. r. o. vykonáva zhromažďovanie informácii z verejne dostupných zdrojov (webové stránky, denná tlač, otvorené databázy a registre a iné), ktoré ďalej spracúva. Tieto osobné údaje sú využívané najmä na poskytovanie služieb našim klientom.

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú prevažne:

 

 • identifikačné údaje ako napríklad meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu,
 • kontaktné údaje ako napríklad telefónne číslo, emailová adresa, faxové číslo,
 • bankové údaje
 • iné údaje Vami poskytnuté alebo získané v súlade s vyššie uvedeným

 

Spoločnosť zároveň môže spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu priameho marketingu v súlade s čl. 6 bod 1. písm. f) GDPR, a to na účely svojich oprávnených záujmov v zmysle recitálu 47 GDRP. V prípade, že DMR Solutions s. r. o. spracúva Vaše osobné údaje podľa predchádzajúcej vety, máte právo kedykoľvek namietať proti ich spracúvaniu podľa nižšie uvedeného.

 

 

 

Cookies

 

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. 

 

Čo sú súbory cookie
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Aké súbory cookie používame

 

Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo Vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo pokiaľ ich ručne neodstránite (doba ponechania súborov cookie vo Vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

 

Z hľadiska funkcie, ktorú jednotlivé cookie plnia, je možné cookie rozdeliť na:

 

 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové, ktoré používame pre personalizáciu obsahu reklám a ich správnemu zacieleniu
 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

 

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o produktoch kupovaných návštevníkmi na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou, aby sme mohli lepšie prispôsobiť zobrazenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nie je možné identifikovať.

 

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

 

Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

 

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

 

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

 

Účinný nástroj pre správu súborov cookie je takisto k dispozícii na stránkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

 

Používaním našich webových stránok súhlasíte s obsahom

 

http://www.dmrsolutions.eu/informacie/informacia-o-pouzivani-cookies/ 

 

DMR Solutions s. r. o. Košice.

 

Odkazy na weby tretích strán
V priebehu prehliadania webu môžete naraziť na hypertextové odkazy odkazujúce na webové stránky tretích strán. Poskytovateľ nezodpovedá za zber ani použitie osobných údajov na týchto webových stránkách či aplikáciach a doporučuje vám, aby ste sa pred prehliadaním týchto webových stránok či použitím takých aplikácií a služieb dôkladne zoznámili s príslušnými podmienkami a prehláseniami o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ ďalej používa aj prostredie sociálnych sietí, ako sú služby Facebook či Twitter za účelom používania a získavania informácií. Tieto moduly plug-in iných platforiem je možné poznať podľa loga a príslušnej štylizácie textu danej platformy. Pokiaľ tak niektorý z týchto modulov plug-in použijete k výberu niektorého z našich webov, ten potom môže vytvoriť priame spojenie medzi používaným prehliadačom a webom príslušnej sociálnej siete. Pretože tento prenos prebieha vždy medzi danou sieťou a prehliadačom, nemá Prevádzkovateľ prístup k odosielaným dátam a nemá ani žiadne informácie o nich. Pokiaľ ste boli súčasne prihlásení k niektorej z platforiem alebo sa neskôr prihlásíte k danej sociálnej sieti, modely plug-in budú môcť automaticky pripojiť informácie k Vášmu účtu. Rovnaký postup platí aj pre použitie modulov plug-in (napríklad tlačítka „To sa mi páči“) alebo pridávanie komentárov.

 

Spracúvanie osobných údajov získaných na sociálnej sieti Facebook (https://www.facebook.com/dmrsolutionskosice/ ) pod užívateľským menom DMR Solutions s r o - Poradenstvo, Stavba, Reality nie je systematického charakteru a prebieha vždy len v súlade s podmienkami zmluvy a zásad poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti.  Viac informácií nájdete v „privacy policy“  Facebook. DMR Solutions s. r. o. vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov na stránkach, ktoré sa môžu vyskytnúť vo forme akéhokoľvek prepojenia na alebo komentároch pod článkami uverejnenými na https://www.facebook.com/dmrsolutionskosice/ 

Pluginy Facebook (tlačidlá Like & Share)
Naša webová stránka obsahuje doplnky pre sociálnu sieť Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA.
Zásuvné moduly Facebook môžu byť rozpoznané logom Facebook alebo tlačidlom Like na našich stránkach. Prehľad doplnkov Facebooku nájdete na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite našu stránku, pomocou pluginu sa vytvorí priame spojenie medzi prehliadačom a serverom Facebook. To umožní spoločnosti Facebook získať informáciu, z ktorej IP adresy ste našu stránku naštívili. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku, keď ste prihlásení do svojho Facebook účtu, môžete prepojiť obsah našich stránok s Vašim profilom na Facebooku. To umožňuje spoločnosti Facebook priradiť návštevy na našich stránkach pomocou vášho používateľského účtu. Upozorňujeme, že ako prevádzkovateľ týchto stránok nemáme vedomosti o obsahu údajov prenášaných na Facebook ani o tom, ako spoločnosť Facebook používa tieto údaje. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook spojila Vašu návštevu s našimi stránkami prostredníctvom Vášho účtu Facebook, odhláste sa z Vášho Facebook účtu.

 

Spracúvanie osobných údajov získaných na sociálnej sieti Instagram (https://www.instagram.com/dmr_solutions/?hl=sk) pod užívateľským menom DMR Solutions nie je systematického charakteru a prebieha vždy len v súlade s podmienkami zmluvy a zásad poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti.  Viac informácií  o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875). Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Instagrame. Touto aktiváciou sa spojíte s Instagramom a dávate súhlas s prenosom údajov na Instagram. Ak ste prihlásení na Instagrame, môže Instagram priradiť vašu návštevu k vášmu instagram účtu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Instagrame, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Instagram a tam sa uložia. DMR Solutions s. r. o. vyhlasuje, že nenesie žiadnu zodpovednosť za ochranu osobných údajov na stránkach, ktoré sa môžu vyskytnúť vo forme akéhokoľvek prepojenia na alebo komentároch pod článkami uverejnenými na https://www.instagram.com/dmr_solutions/?hl=sk

 

 

Poskytnutie údajov tretím stranám

 

Upozorňujeme Vás, že z dôvodu skvalitnenia poskytovaných služieb môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám. V prípade využitia služieb tretej strany upozorní DMR Solutions s. r. o. na túto skutočnosť dotknuté osoby a príjme všetky potrebné opatrenia tak, aby takáto tretia strana poskytovala Vašim údajom minimálne v rovnakej miere podmienky zabezpečenia, aké poskytujeme my a v súlade so základnými právami dotknutých osôb.

 

Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.


Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje v oblasti webhostingových služieb so spoločnosťou firmou All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.

 

Spoločnosť DMR Solutions, s.r.o. čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala a dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

 

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

 

Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi sprostredkovateľské zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb  v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava https://www.atomer.sk/e-shop-na-prenajom/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

Spoločnosť poskytuje informácie aj tretím stranám - Zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Daňový úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Doplnkové dôchodkové spoločnosti, Doplnkové správcovské spoločnosti a iné (napr. banky, exekútor, ...). 

 

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

 

 

 

Cezhraničné prenosy

 

V prípade, že by sa vyskytla nutnosť prenosu osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) do krajín, v ktorých ochrana osobných údajov nedosahuje požadovaný stupeň ochrany, vykoná DMR Solutions s. r. o. všetky potrebné kroky, aby bola zabezpečená ochrana Vašich osobných údajov na úrovni ochrany vyžadovanej platným vnútroštátnym právom a vopred upozorní dotknuté osoby na takýto prenos a prijaté primerané záruky týkajúce sa prenosu dotknutých osobných údajov.

 

 

 

Bezpečnosť

 

DMR Solutions s. r. o. využíva rôzne opatrenia bezpečnostného, technického a organizačného charakteru, aby sa zabezpečila bezpečnosť dát pred prístupom neautorizovanými osobami, ich zmenou, zneužitím, vymazaním alebo stratou. Taktiež zabezpečujeme, aby tieto a obdobné opatrenia používali aj tretie strany, ktorým sme Vaše osobné údaje zverili a aby rešpektovali dôverný charakter týchto skutočnosti a dodržiavali povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k týmto skutočnostiam. 

Všetky dáta uložené u Prevádzkovateľa sú na webe chránené zabezpečeným protokolom (HTTPS), ktorý chráni spojenie medzi webovými prehliadačmi návštevníka webu a serverom pred odpočúvaním, podvrhmi dát a umožňuje overenie identity užívateľa, čím minimalizuje riziko neoprávneného prístupu. Rovnako u Prevádzkovateľa sú všetky dáta chránené, prístup k nim je povolený len osobám, ktoré s nimi pre plnenie svojich zákonných či zmluvných povinností nutne musia pracovať, a je chránená heslami a inými technickými zabezpečovacími prostriedkami.

 

 

 

Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom

 

Platné všeobecne záväzné právne predpisy prinášajú dotknutým osobám viaceré práva vo vzťahu k spracúvaniu ich osobných údajov. Upozorňujeme Vás, že tieto práva môžu byť obmedzené v prípadoch, keď to ustanovuje platný všeobecne záväzný právny predpis.

 

Ide najmä o právo:

 

 • namietať: Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov máte právo namietať. Namietať môžete vtedy, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo oprávneného záujmu spoločnosti DMR Solutions s.r.o. alebo na účely priameho marketingu. Vaša námietka bude oprávnená a úspešná v prípade, ak Vaše oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi spoločnosti DMR Solutions s.r.o. alebo ak ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (v takom prípade je námietka vyhodnotená ako odvolanie Vášho súhlasu). Namietať nemôžete v prípade, ak je spracúvanie nevyhnutné na (i) splnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu alebo (ii) vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu. Ak je Vaša námietka oprávnená a úspešná, Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať.na informácie o účele a kategóriách spracúvaných osobných údajov,
 • na informácie: Máte právo na poskytnutie informácií o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu ich spracúvame, a na informácie o porušení ochrany Vašich osobných údajov,
 • na prístup k osobným údajom: Máte právo na vystavenie potvrdenia o tom, že Vaše osobné údaje spracúvame, aké Vaše osobné údaje spracúvame a na kópiu týchto osobných údajov. Toto potvrdenie Vám poskytneme elektronickou poštou, ak nás nepožiadate o inú formu. Môžeme odmietnuť poskytnúť Vám toto potvrdenie v prípade, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.,
 • na opravu: V prípade, ak sú Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, nesprávne alebo neúplné, máte právo požadovať ich opravu alebo doplnenie,
 • na výmaz/na zabudnutie: Po ukončení spracúvania osobných údajov (odvolanie súhlasu, úspešná námietka, uplynutie doby a pod.) alebo pri ich spracúvaní v rozpore s právnymi predpismi máte právo na ich vymazanie a spoločnosť DMR Solutions s.r.o. Vaše osobné údaje v takomto prípade bezodkladne vymaže. O vymazanie osobných údajov môžete tiež požiadať. Výmaz je vždy konečný. Právo na výmaz nie je možné uplatniť, ak sú osobné údaje potrebné napr. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, splnenie povinnosti podľa právneho predpisu, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účel historického výskumu alebo na uplatnenie právnych nárokov,
 • na obmedzenie spracúvanie: V prípade, ak namietate správnosť Vašich osobných údajov, spoločnosť DMR Solutions s. r. o. obmedzí ich spracúvanie na dobu overenia ich správnosti. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a nepožadujete ich vymazanie, obmedzíme ich spracúvanie v rozsahu, v akom to budete požadovať, inak iba na ich archivovanie. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané z dôvodu plnenia úlohy verejného záujmu alebo na základe oprávneného záujmu spoločnosti DMR Solutions s. r. o., bude ich spracúvanie obmedzené na dobu preverenia, či oprávnené dôvody spracúvania prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. O obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov nás môžete tiež požiadať. O začiatku a ukončení obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov Vás budeme informovať elektronickou poštou,
 • odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: Máte právo odmietnuť rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní, ak má právne účinky alebo dotknutú osobu významne ovplyvňujú. Právo nie je možné uplatniť, ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo je vykonané na základe právneho predpisu, alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Každé rozhodnutie založené automatizovanom spracúvaní osobných údajov a profilovaní musí byť preskúmateľné manuálne. Dotknutá osoba je oprávnená rozhodnutie písomne napadnúť alebo poskytnúť k nemu svoje stanovisko. Spoločnosť DMR Solutions s. r. o. v súčasnosti nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie. Môže ale zasielať ponuky, ktoré sú špeciálne určené pre Vás na základe informácií a osobných údajov, ktoré sme od Vás získali.

 

 

Súhlas a odvolanie súhlasu

 

Súhlas, ktorý dotknutá osoba poskytla na spracúvanie jej osobných údajov, zostáva platný až do jeho písomného odvolania.

 

Dotknutá osoba môže odvolať súhlas a žiadať, aby DMR Solutions s. r. o. prestala spracúvať jej osobné údaje na niektorý z vyššie uvedených účelov, a to písomne alebo e-mailom, avšak len za predpokladu, že osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Po obdržaní písomnej žiadosti o zrušenie súhlasu dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov, DMR Solutions s. r. o. bezodkladne žiadosť spracuje a informuje Vás o dôsledkoch, ktoré by mohli mať vplyv na vaše práva a povinnosti.

 

Odvolaním súhlasu nie je dotknuté právo prevádzkovateľa na pokračovanie spracúvania osobných údajov, ak takéto spracúvanie nie je podmienené Vašim súhlasom alebo existuje na spracúvanie iný zákonný dôvod.

 

 

Spracúvanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov


Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ v postavení sprostredkovateľa spracuje a odošle prevádzkovateľovi označenému v príslušnom kontaktnom formulári, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa Dotknutej osoby, prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté Dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré budú ďalšiemu prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby daným prevádzkovateľom.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva.

Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu odoslaného cez kontaktný formulár, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou prevádzkovateľa, ktorému sú tieto údaje určené.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak daný prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

Spracúvanie osobných údajov detí

Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov je možné spracúvať len v osobitných a odôvodnených prípadoch. V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov na účely overenia Vášho veku. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je Váš súhlas, môžeme vyžadovať potvrdenie a súhlas Vášho zákonného zástupcu.


 

Sťažnosť

 

Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk. ak sa domnieva že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

 

Návrh na začatie konania (sťažnosť) musí obsahovať:

 

 • meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby,
 • označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
 • predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
 • dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
 • kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila (napr. u Zamestnávateľa), alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

 

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov nájdete na stránke úradu:

www.dataprotection.gov.sk → Tlačivá a vzory → Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov

 

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Zmeny vo Všeobecných podmienkach ochrany súkromia - Zásadách ochrany osobných údajov

Tieto Všeobecné podmienky môžeme v prípade potreby aktualizovať. Doporučujeme Vám preto tieto Všeobecné podmienky pravidelne prechádzať, aby ste boli aktuálne informovaní o tom, ako pomáháme chrániť Vaše osobné údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii.

 

Ako dotknutá osoba môžete uplatňovať svoje práva na  dmrke@dmrsolutions.eu. V prípade, že máte akékoľvek otázky vo vzťahu k Vašim osobným údajom, neváhajte nás kontaktovať.


Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

 

 

DMR Solutions s. r. o. Košice.

V Košiciach, 08/2018