ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Industrial

Svetlovod pre výrobné priestory

Prívod svetla pomocou svetlovodov sa v poslednom čase stáva alternatívou aj pre osvetlenie výrobných priestorov. Či už je to presvetlenie kancelárií v závode, ale aj presvetlenie veľkých výrobných hál a skladov, kde alternujeme k presvetleniu pásovými, alebo bodovými svetlíkmi.

Tradičné vertikálne okná poskytujú normálne denné svetlo vo vzdialenosti asi 6 metrov od okna. S rastúcou vzdialenosťou od okna klesá aj dosah denného svetla, čo často vedie k svieteniu elektrinou aj počas slnečného dňa. Cez veľké sklené tabule sa miestnosť v horúcich dňoch rýchlo vyhreje, naopak v zime uniká z takýchto priestorov teplo. V jednom i druhom prípade  sa neúmerne zvyšuje aj spotreba elektrickej energie na ochladenie, resp. vykúrenie priestorov a tým stúpajú aj náklady.

Svetlovody Sunway Industrial predstavujú moderné, ekologické a ekonomicky výhodné riešenie, ktoré vám umožní využívať prirodzené slnečné svetlo počas celého dňa, 365 dní v roku.


09 Svetlovod Sunway Industrial

 

Výhody svetlovodu Sunway Industrial:

- vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, vďaka ktorým nedochádza k výrazným tepelným stratám ako pri svetlíkoch,

- certifikát TSU na prestup tepla cez svetlovod s hodnotou U= 0,79,

- široká a kvalitná distribúcia svetla po ploche, pretože svetlovody sú rovnomerne rozmiestnené po celej streche,

- dokáže zabezpečiť dennú zložku svetla podľa normy STN EN 73 0580-1,

- intenzívne svetlo priamo nad pracovným miestom,

- slnečné svetlo pomáha vytvoriť psycho-emocionálne ľudské prostredie a zvýšiť pracovný výkon,

- vplýva na pohodu zamestnancov, znižuje únavu a pozitívne vplýva na zdravotný stav zamestnancov.

Sunway svetlovody Industrial máte na výber v 2 veľkostiach, svetlovod s priemerom 56 cm a 78 cm. Ich veľkou výhodou je možnosť osadenia „do vzduchu“, čím dokážeme napríklad zviesť denné svetlo do stredu výrobnej haly nad pracovisko, na ktorom potrebujeme viac svetla.  Bližšie informácie a konkrétne otázky na vaše odpovede k výberu svetlovodov Sunway Industrial vám ochotne poskytneme telefonicky, mailom.


10 Svetlovod Sunway Industrial

 

Tepelnoizolačné vlastnosti svetlovodu

Veľkým plusom svetlovodov Sunway INDUSTRIAL sú jeho vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Práve tie vyzdvihujú použitie svetlovodu pred pásovým svetlíkom vo výrobe. Naše inštalácie svetlovodov Sunway INDUSTRIAL sú práve z oblastí výroby, kde bolo nutné zabezpečiť stabilnú klímu v závode a zároveň dodržať normu na denné osvetlenie STN 73 0580-1. Pri osadení prvku Sunway INDUSTRIAL, ktorý obsahuje izolačné dvojsklo plnené argónom zasadené priamo do potrubia.